Wie kan klacht indienen?  

Als ouder of leerling van een katholieke school, centrum of internaat kun je klacht indienen bij de klachtencommissie. Je moet daarvoor wel een persoonlijk en rechtstreeks belang kunnen aantonen. Je kan geen anonieme klacht indienen.

Begrijpelijk hebben ook grootouders soms bezorgdheden over de school of het internaat van hun kleinkind(eren). Als grootouder kun je echter geen klacht indienen bij de klachtencommissie. Je bespreekt je bezorgdheid best met de ouders van je kleinkind(eren). De ouders kunnen dan verdere stappen nemen.

Ook als leraar of directie kun je geen klacht neerleggen bij de klachtencommissie.