Hoe gaat de klachtencommissie te werk en wat mag ik verwachten?   

Fases

De klachtenprocedure bestaat uit twee fases:

  • informele fase: de leerling en zijn ouders kunnen hun ongenoegen in onderling overleg proberen op te lossen via de interne kanalen van het betrokken bestuur

  • formele fase: pas wanneer de ongenoegens na het lokale overleg blijven bestaan, kunnen de leerling en zijn ouders zich onder bepaalde voorwaarden tot de klachtencommissie wenden.

Indien een klacht formeel bij de klachtencommissie wordt ingediend, zal deze inhoudelijk niet kunnen worden behandeld op dat niveau zonder dat vooreerst de informele fase wordt uitgeput. De klacht zal in voorkomend geval terug naar dat lokale niveau worden gebracht.

Op elk moment kunnen de betrokkenen overgaan tot bemiddeling.

Blijven de ongenoegens na het lokale overleg toch bestaan, dan kunnen de leerling en zijn ouders zich tot de klachtencommissie wenden.

Beoordeling

De klachtencommissie kan de gedragingen en beslissingen waarover onvrede bestaat enkel beoordelen. De klachtencommissie is geen rechter en kan daarom geen verplichtingen, sancties of schadevergoedingen opleggen. Ze kan alleen maar je ontevredenheid beluisteren en mogelijke oplossingen adviseren.

Omdat de klachtencommissie geen rechter is, kan je ook niet in beroep gaan tegen haar beoordeling.