Samenstelling

De klachtencommissie bestaat uit:  

 • één lid, benoemd omwille van zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van het Vrij CLB Netwerk (vzw)
  • effectief lid: mevrouw Elke Michiels
  • plaatsvervangende leden: mevrouw Tine Gheysen en de heer Kris Van Den Bossche
 • twee leden, benoemd omwille van hun hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) en het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) waarbij per dossier slechts één van de twee leden kan zetelen;
  • effectief lid (COC): de heer Filip Vandenberghe
  • effectief lid (COV): de heer Bart Hellinckx
  • plaatsvervangende leden (COC): de heer Henk Van Den Berghe en de heer Bart De Haes
  • plaatsvervangende leden (COV): de heer Christof De Mol en mevrouw Kathleen Bouwen
 • één lid, benoemd omwille van zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV)
  • effectief lid: de heer Hugo Knaepen
  • plaatsvervangend lid: mevrouw Karolien Bouchet
 • één lid, benoemd omwille van zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)
  • effectief lid: mevrouw Eva Perremans
  • plaatsvervangende leden: de heer Flor Van der Eycken en de heer Jesse Verleije 
 • één lid vertrouwd met de onderwijsregelgeving en het ruime onderwijsveld vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • effectief lid: mevrouw Lieselot Vantuyckom
  • plaatsvervangend lid: de heer Arnoud Reusens
 • één lid, benoemd omwille van zijn hoedanigheid van bestuurder van een of meer Nederlandstalige Katholieke onderwijsinstellingen
  • effectief lid: de heer Paul Yperman
  • plaatsvervangend lid: de heer Patrick De Keulenaer en de heer Hugo Knaepen

De Klachtencommissie duidt onder haar leden een voorzitter, de heer Paul Yperman, en plaatsvervangend voorzitters, de heer Hugo Knaepen en de heer Patrick De Keulenaer, aan. In loondienst werken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is onverenigbaar met het ambt van voorzitter. 

Principes:

 • objectief
 • neutraal
 • onafhankelijk 

Mandaat:

 • voor een termijn van 1 schooljaar
 • hernieuwbaar