Samenstelling

De klachtencommissie bestaat uit:  

 • één lid, benoemd omwille van zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Vrije-CLB-Koepel vzw (VCLB vzw)
  • effectief lid: mevrouw Elke Michiels
  • plaatsvervangende leden: mevrouw Annelien Maebe en de heer Stefaan Jonniaux
 • twee leden, benoemd omwille van hun hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) en het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) waarbij per dossier slechts één van de twee leden kan zetelen;
  • effectief lid (COC): de heer Koen Wils
  • effectief lid (COV): de heer Bart Hellinckx
  • plaatsvervangende leden (COC): de heer Henk Van Den Berghe en de heer Bart De Haes
  • plaatsvervangende leden (COV): de heer Christof De Mol en mevrouw Kathleen Bouwen
 • één lid, benoemd omwille van zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV)
  • effectief lid: Hugo Knaepen
  • plaatsvervangende leden: de heer Theo Kuppens en mevrouw Karolien Bouchet
 • één lid, benoemd omwille van zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)
  • effectief lid: de heer Flor Van Der Eycken
  • plaatsvervangend lid: de heer Jesse Verleije
 • één lid vertrouwd met de onderwijsregelgeving en het ruime onderwijsveld vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • effectief lid: mevrouw Lieselot Vantuyckom
  • plaatsvervangend lid: mevrouw Kaat Hendrickx
 • één lid, benoemd omwille van zijn hoedanigheid van bestuurder van een of meer Nederlandstalige Katholieke onderwijsinstellingen
  • effectief lid: de heer Paul Yperman

De Klachtencommissie duidt onder haar leden een voorzitter, de heer Paul Yperman, en een plaatsvervangend voorzitter, de heer Hugo Knaepen, aan. In loondienst werken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is onverenigbaar met het ambt van voorzitter. 

Principes:

 • objectief
 • neutraal
 • onafhankelijk 

Mandaat:

 • voor een termijn van 1 schooljaar
 • hernieuwbaar