Grondbeginselen

Wie kan klagen, wie is aangeklaagde?

 • Leerlingen en ouders
  • van scholen, centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en internaten
  • niet personeelsleden!
 • Over 
  • personeelsleden en hun besturen
  • Maar… steeds school-, centrum- of internaatsbestuur als eindverantwoordelijke

Over welke klachten en ongenoegens gaat het?

 • Niet!
  • klachten m.b.t. geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag door gelijkgestelde werknemers
  • klachten waarvoor reeds een interne beroepsprocedure (zoals voor deliberatie en tucht) of een externe beroepsmogelijkheid (bv. bij de Commissie zorgvuldig bestuur en de Commissie inzake leerlingenrechten) bestaat
 • Wel?
  • kwaliteitsbeleid als uitgangspunt
  • een misnoegen over of gedraging die of een nalaten dat kan worden toegerekend aan het bestuur en niet uitgesloten is van het toepassingsgebied

Gefaseerde procedure

Geen juridische betwisting

 • Bevoegdheid louter beoordelen
  • 1° niet ontvankelijk, dan wel;
  • 2° ongegrond of gegrond
  • + eventueel advies
 • Geen beroepsmogelijkheden

Plaats van bemiddeling door een erkend bemiddelaar

 • Werkingsprincipes
  • vrijwilligheid 
  • vertrouwelijkheid 
  • neutraliteit (meerzijdige partijdigheid)
 • Win-winsituatie
 • Flexibele toepassing