Formele procedure

  • Schriftelijke klacht (brief, e-mail, contactformulier…)
  • Een blijk van het bestaan van een rechtstreeks en persoonlijk belang (niet anoniem!)

Een klacht indienen:

t.a.v.

Het heeft geen nut om je klacht in te dienen

Raadpleeg jouw school-, centrum-, of internaatsreglement. Dit is een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor formele behandeling.

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/klachtenregeling