Feitenonderzoek

 • Onderzoek naar de feitelijke toedracht en andere relevante omstandigheden
 • Bevoegdheid om alle gewenste inlichtingen in te winnen
 • Tenminste één hoorzitting in voltallige samenstelling
  • niet openbaar
  • klager en aangeklaagde worden gehoord in elkaars aanwezigheid, eventueel bijgestaan door een raadsman (niet per se een advocaat) 
  • verplichting om voor de klachtencommissie te verschijnen en de gevraagde informatie te verschaffen
  • op verzoek of ambtshalve mogelijkheid om ter zitting getuigen te horen