Beoordeling

Als de Klachtencommissie jouw klacht in ontvangst neemt, beoordeelt deze je klacht als:

  • 1° niet ontvankelijk, dan wel;
  • 2° ongegrond of gegrond.

Tegen een uitspraak van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.